Samen

37153079_10157520641644307_875230819285729280_o

Afgelopen zomer is een van mijn zoons getrouwd. Een gebeurtenis die helemaal niet bijzonder was, elke dag trouwen er talloze koppels, maar toch heel bijzonder voelde, want mijn zoon trouwt hopelijk maar een keer. Alles wat er die dag gezegd werd, – allereerst door mijn zoon en zijn aanstaande tegen elkaar, maar ook door anderen over en tegen hen-, ontroerde me enorm, veel meer dan ik verwacht had. En nog weken na hun trouwdag peinsde ik over verbintenissen en samen zijn.

Eén plus één is meer dan twee. Dat is wat iedereen hoopt. Als we trouwen, als we vriendschap sluiten, als we samenwerken, fuseren, verschillende ogenschijnlijk losstaande elementen tot een geheel willen combineren. Dat geheel, hopen we, wordt dan meer dan de som der delen. We hopen op de vorming van een ‘Gestalt.’ In de Gestaltleer wordt de mens beschouwd als een geheel dat meer is dan de losse delen. Een enkele eigenschap maakt ons nog niet tot een heel mens, onze losse kwaliteiten bepalen niet de totaliteit van onze kracht of talent. Als we delen van onszelf ontkennen of verwaarlozen is wat een geheel lijkt, eigenlijk maar een onderdeel van wat we zouden kunnen zijn.

Toen ik trouwde verwachtte ik vooral heil van de leuke eigenschappen die ik in mijn partner zag. Later ontdekte ik dat hij veel meer was dan die opvallende kanten. Dat leverde strubbelingen op en teleurstelling. Tot de dag dat ik besefte dat we veel van elkaar konden leren, juist door goed te kijken naar de kanten van elkaar die ons verbaasden en soms schokten. Een mens heeft een voorkant en een achterkant. De achterkant is niet persé slechter. Vaak wel minder ontwikkeld of beloond. Dus laten we bij voorkeur onze voorkant zien. Pas toen mijn partner en ik elkaars achterkant ook konden waarderen werden we echt een paar.

Zo is het met elk samengaan. Zo lang we alleen het ‘goede’ dat we denken te zien in de andere partij, willen hebben, is er geen sprake van echte samenvoeging. Na samenvoeging van twee gehelen, moet er een nieuw geheel ontstaan, met de Gestaltleer te spreken, een nieuwe Gestalt. Dat lukt alleen als de twee samenvoegende partijen ook als geheel worden gezien. Door zichzelf en door de ander. Hoe vaak wordt een fusie niet door de betrokken werknemers van één van de partijen als overname gevoeld. Waarom? Omdat er delen afgestoten worden, niet gezien of gewaardeerd. De ene partij wordt dan verminkt, om vervolgens gebruikt te worden door de andere partij. Er kan pas sprake zijn van synergie tussen twee partijen als ieder afzonderlijk in zijn waarde gelaten wordt en zichzelf ook de moeite waard vindt.

Even googelen op fusie levert een hele lijst hits op. Twee mainports, een cultuurhuis dat met een gezondheidscentrum samengaat, een maatjesproject, een katholieke en een protestantse school, twee voetbalclubs. Allemaal willen ze meer zijn dan een optelsom van de afzonderlijke delen. Het zou interessant zijn te onderzoeken hoe vaak dat ook echt lukt. Het kán. Daarvan ben ik overtuigd.

Succesvol samenvoegen vraagt om een gezond gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen bij beide partijen. Oftewel: ik ben ok en jij bent ok en samen kunnen we de hele wereld aan. Dan zijn we geen twee en een half  of drie, dan zijn we ontelbaar.

 

 

Advertenties

Een vulkaan van energie

IMG_4510

Het is een zonnige dag. De Pazzanistraat op het Westergasterrein is gevuld met honderden mensen die de gebouwen in en uit lopen. Ze genieten van optredens van bands, sing a songwriters, dansers, modeshows, beeldende kunst, voordracht en theater. De finale van de Kunstbende vult de dag met de energie van tientallen jonge mensen die strijden om de winnaar te mogen worden in hun categorie. Kunstbende is een wedstrijd voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar, waarbij ontwikkeling hoog in het vaandel staat. De jongeren kunnen vanaf hun inschrijving meedoen aan workshops om te groeien in hun tak van kunst en de prijzen die regionaal en in de halve finale te winnen vallen zijn alle gericht op ontwikkeling. En dat is te merken op deze fantastische finale dag. Velen die in de voorrondes nog aarzelend op het podium stonden zijn uitgegroeid tot echte performers. Ik had de grote eer om in de halve finale lid van de jury Taal te mogen zijn en daarna een van de eindfinalisten te mogen coachen. Trots op de stappen die ze in dat laatste stadium nog had weten te maken, zat ik tijdens de finale tussen het publiek.

IMG_4496            Dit soort dagen maken mij blij. Jongeren staan nogal eens in een kwaad daglicht, maar kijk toch eens hoeveel jonge mensen iets willen en kunnen, al hun tijd en energie steken in hun passie. En kijk eens hoeveel talent en hoe divers de deelnemersgroep. Alle opleidingsniveaus, leeftijden, kleuren en achtergronden lopen hier dwars door elkaar, moedigen elkaar aan en leren aan en met elkaar. Er ontstaan vriendschappen en nieuwe samenwerkingsverbanden. Een vulkaan van energie.

Dat doet me denken aan een interview met Micha de Winter bij zijn afscheid als hoogleraar pedagogiek. Hij benadrukt dat opvoeders en onderwijzers kinderen vooral hoop en perspectief moeten bieden. “Vreemd genoeg lijken we in deze tijd steeds meer te benadrukken wat kinderen niet kunnen.”

Niet bij de Kunstbende. Daar gaat het om wat je kan. En hoe dat nog beter kan. En dat je dat aan de wereld mag laten zien, dat je er trots op mag zijn. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. Omdat deelname kosteloos is kan ieder kind meedoen. Een wedstrijd die hoop geeft en perspectief, die mij hoopvol maakt. Kijk naar deze dansende, zingende, creatieve kinderen. De jeugd is zo beroerd nog niet.

Diezelfde week zie ik een filmpje op de site van het kinderdorp Ninos Del Arco Iris in Peru. Een dorp gesticht door één enkele vrouw, Helena van Engelen, en uitgegroeid tot een plek van hoop en perspectief voor de armsten van Peru. Ik zie de kinderen dansen en spelen. In de hoogvlakten van Peru, waar de bevolking arm en ongeletterd is brengt stichting Kuychi hoop en perspectief. Door de bevolking aan te spreken op wat ze zelf kunnen bijdragen, elk kind, elke ouder draagt op zijn manier bij aan het project. Ook hier ligt de nadruk op wat er wel kan, op leren, op ontwikkelen, op vreugde in het leven. Ik ben donateur van dit project, ik gun deze kinderen wat in ons land zo vanzelfsprekend is. Ook zij komen nu aan dansen en creatief bezig zijn toe.

Machteloosheid: ik ken dat gevoel maar al te goed. Als ik me laat meeslepen door het wereldnieuws, door de grootschaligheid van de problemen. Maar elk mens kan verschil maken. Als opvoeder van zijn kinderen, als docent, als donateur van projecten die hoop en perspectief bieden, als vrijwilliger bij Kunstbende of Kuychi of waar dan ook. Het ligt in onze macht om dat te doen: kijken naar wat er wél kan.

Ninos Del Arco Iris

Noodgedwongen links

slak

Nee dit stukje gaat niet over politiek, niet over wat ik op 15 maart ga stemmen.

Niet links stemmen maar links doen is sinds een aantal maanden voor mij de ultieme uitdaging. En dan heb ik het niet over hoe te handelen in maatschappelijke kwesties, hoe ik mij gedraag tegenover vluchtelingen, bejaarden of uitkeringsgerechtigden. Ik gedraag me mijn hele leven al links, ik handel links, maar tot voor kort deed ik dat altijd rechts. Mijn leven lang heb ik nog nooit iets met mijn linkerhand gedaan. Nouja, die hand is soms een klein hulpje als er twee handen nodig zijn, maar dan wel een heel onhandig hulpje. Ik ben gewoon superrechts.

Helaas, mijn zo goed ontwikkelde rechterkant laat het al een tijdje afweten. De hernia die zich tussen de zesde en zevende wervel van mijn nek heeft genesteld, laat mij geen keus: ik moet leren om zo veel mogelijk links te doen.

Links staat voor langzaam, voor loom de handelingen uit te voeren die ik gewoonlijk snel-snel even tussendoor doe. Tandenpoetsen, appen, koffie zetten, mijn wimpers aanzetten met mascara, de was in de machine gooien, de kat eten geven, de gordijnen openen of sluiten. Mijn rechterhand wil zich al uitstrekken, grijpen, reiken. Pijn doet de beweging halverwege stokken, heftige tintelingen herinneren mij eraan dat ik alles links zou doen Mijn linkerhand krijgt de opdracht, bedachtzaam zet mijn arm de beweging in, aftastend hoe dat moet: tandenpoetsen, een pan op het vuur zetten, een apje sturen, de krant uit de brievenbus halen, iets opschrijven.

Meer dan 20 jaar geleden verhuisden mijn man en ik naar het oosten van het land. Tijdens de verbouwing van het huis waarin we zouden gaan wonen kampeerden we op een boerderijcamping een eindje verderop. Dagelijks sloegen we de boer gade, die in onze ogen tergend langzaam de hagen snoeide, het hooi verzamelde, de dieren voederde. Tot mijn man op een dag vol verbazing zei: ‘Het gaat zo langzaam, maar moet je eens zien wat hij in een paar dagen aan werk verzet heeft.’

Westerlingen waren we, die nog wennen moesten aan het tempo van de Achterhoek.

Een echt staccato-type noemt de mensendiecktherapeute mij. Maar ben ik dat of doe ik alleen maar zo? Nu ik gedwongen word te vertragen merk ik hoe fijn ik dat vind. Al jaren oefen ik mij in aandachtig aanwezig zijn in gesprekken, in de lessen die ik geef, bij wandelingen in de natuur of het beluisteren van muziek. Maar aandachtig bewegen, denken, schrijven en typen, daar was ik nog niet aan toegekomen. Nu dwingt de realiteit me tot stilstand of in ieder geval tot meer rust dan rennen. Dit is het jaar van de slak.

De roman die ik schrijf groeit ondanks mijn slakkengang met honderden woorden per week. Mijn rechterhand mag meedoen met typen, maar niet langer dan tien minuten achter elkaar. Dan vult de smiley van het Timeout-programma mijn scherm en sta ik op, aai met volle aandacht mijn kat en loop een rondje door mijn kamer. Meer dan zes keer tien minuten op een dag sta ik mijzelf niet toe.

En toch.. ik ervaar met verbazing wat ik zo vaak zie bij de slakken in mijn tuin: ogenschijnlijk is er geen beweging en toch komen ze vooruit.

Het lichaam weet het beter

 

balansJarenlang coachte ik mensen met stress gerelateerde klachten of een burn-out. De balans tussen rennen en rusten (her)vinden, adempauzes inlassen, op tijd ontspannen; in theorie weet ik er alles van af.

Ik ben bijna 53. Als scholier, als student, als werknemer als ZZP-er, als moeder, als mantelzorger, als vrijwilliger; welke rol ik ook vervul, vroeg of laat loop ik in de valkuil die overbelasting heet. Hoewel ik met het klimmen der jaren heus wel iets geleerd heb, wil mijn hoofd nog altijd sneller en meer dan mijn lijf.

‘Het lichaam heeft altijd gelijk,’ was mijn slogan, als de mensen die ik begeleidde klaagden over hoofdpijn, rugpijn of hartklachten. ‘Het schreeuwt om het veranderen van je levenswijze.’

Vanaf het moment dat het lukte van schrijven mijn beroep te maken verkeerde ik in de veronderstelling dat doen wat ik het liefste doe mij zou beschermen tegen overbelasting. Dat blijkt een illusie. Mijn hoofd wil nog altijd sneller dan mijn lijf aankan, ook als het om het schrijven van boeken gaat.

Ergens in het afgelopen voorjaar, – was het toen de krokussen bloeiden, toen de knoppen van de magnolia openbraken? Was het toen de avonden tot na elven nog licht leken te geven, de nachten te warm werden om te slapen?- bekroop mij het verlangen om niets meer te hoeven, weg te kruipen in een hol onder de grond. Een mij bekende heimwee naar verzorging in een ziekenhuisbed, naar zo ziek zijn dat ik alles uit handen zou mogen geven, deed wel een alarmbel rinkelen, maar de zomervakantie zou verlichting geven, zo stelde ik mijzelf gerust.

En inderdaad: een paar weken Italië, veel zon, veel rust, het was heerlijk. Alleen mijn rechterarm bleef pijnlijk en tintelend, het verlangen naar een groot niets, was na de vakantie nog net zo groot. Gelukkig stond er een schrijfweek gepland. Een week voor mij en mijn roman in wording in een hutje op de hei. Alle aandacht voor het verhaal dat ik schrijf, geen zorgen, geen huishouden, geen sociale verplichtingen. Een paradijs dacht ik.

Dat was het ook. Voor mijn gedachten, mijn ziel, mijn creativiteit, voor mijn ogen – de omgeving was adembenemend mooi-, maar niet voor mijn lijf. Tien uur per dag schrijven –lees typen op de laptop-, ik had er de concentratie voor, de ideeën, het enthousiasme en het doorzettingsvermogen. Maar mijn nek, schouders en armen konden dat tempo niet aan. Ik werd al snel gestraft met felle pijn in mijn schouder en arm. Niet lang daarna verloor ik het gevoel in mijn wijs- en middelvinger. Bij thuiskomst wachtten mij slapelozen nachten en dagen vol wanhoop over de pijn die alles overheerste. De neuroloog constateerde een nekhernia bij wervel C7.

‘Wie niet luisteren wil moet voelen,’ zei mijn moeder vroeger. ‘Als het kalf verdronken is dempt men de put.’ ‘Berouw komt na de zonde.’ Het Nederlands kent talloze gezegden en spreekwoorden die toepasselijk zijn op mijn situatie. Eindelijk heb ik het zit/sta bureau aangeschaft waar ik al jaren van droomde. Eindelijk heb ik een goed verstelbare bureaustoel in plaats van de oude eetkamerstoel die nu eenmaal zo gezellig stond in mijn werkkamer. Eindelijk heb ik ergonomisch advies aangevraagd. Eindelijk plan ik mijn agenda heel veel uren van rust, maak ik tijd om te wandelen en oefeningen te doen. Eindelijk heb ik een aantal vrijwilligerstaken af gestoten die me al een tijdje te veel waren. Eindelijk zeg ik nee tegen sociale en werk ”verplichtingen” die te ver weg en op een te laat tijdstip op de dag plaatsvinden.

Een nekhernia verdwijnt meestal vanzelf na gemiddeld zes maanden. Om een gewoonte te veranderen hebben we honderd dagen nodig. Ik ben een langzame leerling, ik hang aan gewoontes.

En zie: ik krijg zomaar honderdtachtig dagen om te leren cadeau. Wat een wijs lichaam heb ik. Ik hoop het niet meer te vergeten.

Een jaar later

 

Deze week is het de week van de psychiatrie. Een jaar geleden schreef ik in dat kader een groot artikel in dagblad Trouw over hoe ik mijn depressies en angststoornis jarenlang voor de buitenwereld verstopt had. Ik vertelde over de schaamte die ik voelde over de noodzaak medicatie te gebruiken, over de moeite die ik had met vrienden en familie te praten over hoe ik me echt voelde. Verstoppertje spelen, ik heb het meer dan dertig jaar gedaan.

Nu zijn we een jaar verder. Een jaar waarin mijn roman Dwaallicht verscheen. Een roman over leven met depressie en angst. Het boek was aanleiding voor veel gesprekken met mijn dierbaren, maar ook met de vele lezers die reageerden. In de lezingen die ik gaf vertelde ik over mijn eigen angsten, mijn periodes van niets meer willen, behalve mij verstoppen in mijn bed. Heel veel mensen bleken deze ervaringen te delen, ook medicatie te slikken, ook te worstelen met leven. Anderen hadden een partner, een kind, een familielid of vriendin die depressief of angstig was.

Wat ik bij de presentatie van Dwaallicht uitsprak: ‘Dit boek gaat over ons allemaal,’ bleek heel erg waar.

 

Het was niet altijd leuk om zoveel over mijzelf te praten en te schrijven. Het was vermoeiend, soms zwaar. Maar in de loop van de maanden merkte ik dat er een klein wonder gebeurde: hoe opener ik was over hoe ik mij voelde, hoe meer ik mijn paniekmomenten onder ogen zag in plaats van ze te vermijden, hoe beter het met mij ging. De erkenning van mijn kwetsbaarheid bleek een enorme stap in de heling ervan.

Een jaar na mijn ‘coming out’, twee jaar nadat ik huilend bij de psychiater zat en eindelijk besloot om antidepressiva te gaan slikken, kan ik zeggen dat het goed met mij gaat. Er zijn nog steeds sombere dagen. In liften stappen, reizen, tunnels, mensenmassa’s, bioscoopzalen; voor mij zullen het altijd wel situaties zijn waarin ik moet slikken en mijzelf vermannen. Maar ik mijd ze niet meer. En soms vergeet ik zelfs om bang te zijn…

 

Veel mensen hebben mij het afgelopen jaar gevraagd wat ik slik, welke therapieën ik volg. Natuurlijk deel ik soms die informatie. Maar elk mens vraagt om maatwerk.

Wat ik vooral deel is mijn inzicht is dat het helpt om open te zijn over je kwetsbaarheid, om erover te praten, om het niet te verstoppen. We zijn met heel veel. Het helpt om dat te beseffen en te ervaren.

 

Het artikel in dagblad Trouw in de week van de psychiatrie 2015 is te lezen op mijn site en op: http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3922982/2015/03/24/Voelen-kon-ik-het-niet-meer.dhtml?fb_action_ids=966680163343996&fb_action_types=og.shares

Josha Zwaan

Geen ver van mijn bed show meer

Een bal vliegt door de ruimte en landt pal voor mijn voeten. Ik schiet hem terug. Mannen van verschillende leeftijden trappen een balletje in het midden van de enorme sporthal waar deze weken een grote groep vluchtelingen wordt opgevangen. Crisisopvang nog steeds, hun vertrek is al weer aanstaande.

Als Ready2Helper van het Rode Kruis ben ik ingeroosterd om aanwezig te zijn, als vraagbaak, EHBOaanspreekpunt en manusje van alles. De organisatie van de opvang ligt bij de gemeente en de welzijnsorganisatie, professionele krachten ondersteund door een grote groep vrijwilligers.

Ik ben onervaren, gelukkig heb ik een doorgewinterde Rode Kruismedewerker naast me. Sinds hij gepensioneerd is brengt hij vele uren door in de verschillende opvangcentra die Nederland op het moment rijk is.

Ik loop een rondje door de hal. In het achterste gedeelte zijn slaapruimtes ingericht. Gezinnen hebben hun plekje afgebakend met stoelen op stretchers op z’n kant. Om de mannenhoek en de vrouwenhoek staan schermen. Privacy is hier niet. Niet voor gezinnen of echtparen, voor niemand. Een vrouw vertelde mij hoe ze haar hoofddoek al maanden niet meer af heeft kunnen doen, behalve onder de douche. Ze glimlachte vermoeid: “But we’re safe.’

IMG_3301

Aan tafels zijn vrouwen aan het handwerken. Er wordt geknutseld, er wordt getafeltennist en gesjoeld. Overal zijn vrijwilligers aanwezig om activiteiten aan te bieden. Op een bord lees ik dat er die morgen nederlandse taallessen zijn gegeven.

Kinderen krioelen door de ruimte. Er wordt gehold, geschreeuwd, gelachen en gespeeld. Tot mijn verrassing is er een grote groep leerlingen van de plaatselijke middelbare scholen aanwezig om te helpen. Ze spelen met de kinderen, springen touwtje, sjouwen rond met de kleintjes, helpen overal waar het kan. Een Syrisch jongetje van een jaar of vier klampt zich aan mij vast. We maken grapjes, hij kruipt tegen mijn schouder, zijn ogen zakken even dicht. Dan begint hij schietbewegingen naar mij te maken. Nee, gebaren mijn handen en mijn ogen. Hij lacht, en duwt op mijn neus. Piep piep. Hij pakt mijn ketting en bewondert de paarse hanger. Opeens trekt hij de ketting strak om mijn hals, drukt daarna met twee handen mijn keel dicht, een felle blik in zijn ogen. Ik pak zijn handen en leid hem af. Weer zakt hij tegen mijn schouder. Zijn handjes wriemelen in mijn haar, zijn pikzwarte ogen worden wazig. Ik vraag me af wat die oogjes gezien hebben, daar in dat verre land dat ik alleen maar van de krantenberichten ken.

IMG_3303

Mijn collega en ik worden geroepen. Een ongelukje, een opgezwollen enkel, gelukkig niet gebroken. IJs, paracetamol en een zwachtel voldoen.

De warme maaltijd bestaat uit macaroni, brood, salade en fruit. Rustig schept iedereen zijn bord vol en schuift aan aan de lange tafels. De kinderen om mij heen communiceren met handen en voeten met elkaar en met mij. ‘Mooi’, zegt een meisje en wijst naar het eten. ‘Lekker,’ leer ik haar. Ze zegt het een aantal keren na.

Er wordt gepraat en gelachen. De talen buitelen over elkaar. Als drie mannen op een bankje gaan staan wordt het plotseling stil. In verschillende talen, er worden hier Afghanen, Irakezen en Syriers opgevangen, wordt verteld dat de hele groep de volgende dag met bussen naar een volgende opvang, honderd kilometer verderop vervoerd zal worden. Daar mogen ze maximaal zes maanden blijven voor ze in een officieel Asielzoekerscentrum geplaatst zullen worden. In plaats van in een grote zaal te slapen zullen ze in kamers voor acht personen slapen. Een vrouw naast me huilt. Nog steeds geen privacy. Ze is moe, ze is al maanden onderweg. Ik vraag het groepje waar ze bij hoort waar ze vandaan komen. ‘Aleppo.’ Ik denk aan de foto’s die ik gezien heb van de verwoeste stad.

Vragen in verschillende talen buitelen door de ruimte. De woordvoerder heeft moeite alles te beantwoorden. Op een kaart wijst hij aan waar de bussen hen naar toe zullen brengen. Op de vraag hoe dat centrum eruit ziet heeft hij geen antwoord. Ik vraag me af waarom er niet gewoon een foto is om te laten zien. Ik vraag me af waarom er pas ‘s avonds verteld wordt wat de volgende dag de bestemming zal zijn. De onrust is groot, de tijd om vragen te beantwoorden en de mensen gerust te stellen is beperkt.

IMG_3304.JPG

Aan het eind van de avond mag ik naar huis. Mijn dienst zit er op. Ik heb een huis, een bed, een gezin, geen ervaring met oorlog, honger of geweld. Ik neem mij voor daar iedere dag dankbaar voor te zijn.

 

Waanzinnige verhalen over een onbekend syndroom

‘Kijk, dit heb ik gemaakt. En die kast ook en die bank en de balie in de hal…’ Patrick struikelt bijna over zijn woorden van enthousiasme en trots. Ik ben naar Vorden gereisd om te zien hoe het leven er aan toe gaat op de Vijfsprong, een therapeutische woon- en werkgemeenschap.

Patrick heeft het FAS-syndroom. Van alle mensen aan wie ik de afgelopen maanden vroeg of ze wisten wat FAS is, was er niemand die dit syndroom kende. FAS staat voor Foetaal Alcohol Syndroom. Als een zwangere vrouw (veel) alcohol drinkt tijdens haar zwangerschap kan het kind geboren worden met neurologische afwijkingen, het FAS syndroom. Naar schatting worden er 500 kinderen per jaar geboren met FAS. De afwijkingen kunnen variëren van lichte beperkingen tot een zware handicap.

FAS wordt vaak niet herkend binnen het onderwijs of de hulpverlening. Veel (pleeg)ouders van kinderen met FAS worden jarenlang van het kastje naar de muur gestuurd. Verkeerde diagnoses, niet passend onderwijs, averechts werkende opnames of medicatie, het komt allemaal voor. Volwassenen met FAS kunnen in geuren en kleuren vertellen over hun ervaringen met onbegrip en gebrek aan kennis over FAS.

Drie jaar geleden startte het FASproject.Het FAS-project is een uitgebreide landelijke bewustwordingscampagne waarbij participatie centraal staat. Het laat de gevaarlijke gevolgen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap zien en vraagt op een persoonlijke manier aandacht voor een groot maar relatief onbekend maatschappelijk probleem.

De schadelijke gevolgen van alcohol tijdens de zwangerschap worden onderschat. Zelfs professionals erkennen en herkennen FAS nog te vaak niet. Het FAS-project wil dit veranderen. Het FAS-project geeft een onbekende aandoening een gezicht. Tegelijkertijd biedt het kinderen en volwassenen met FAS de mogelijkheid om hun eigen verhaal te vertellen. Zo kunnen ze zichzelf aan de wereld laten zien en hun eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten. Voor deze mensen is het van groot belang dat hun problemen uit de taboesfeer komen en algemeen bespreekbaar worden. Het project omvat een aantal onderdelen die elkaar onderling aanvullen en versterken: een (foto)boekpublicatie, website, participatie- en maatjesproject, landelijk rondreizende fototentoonstelling en multimediapresentatie, informatie- en publiciteitsmaterialen en een mediacampagne. Bron: fasproject.nlIMG_3079

In november ging een nieuwe fase van het project van start: Waanzinnige verhalen.

Tweeëntwintig schrijvers, musici en kunstenaars zijn gekoppeld aan tweeëntwintig volwassenen met FAS. Als deelnemende schrijver ben ik gekoppeld aan Patrick. Een jaar lang gaan Patrick en ik ongeveer een keer per maand samen iets ondernemen. Ik bezoek Patricks werkplek, zijn huis, zijn boogschietvereniging, we gaan naar zijn favoriete film, misschien wel naar de stad waar hij opgegroeid is, kortom ik maak kennis met zijn wereld en zijn verhaal. Samen zullen we een vorm zoeken om dat verhaal naar buiten te brengen. Ongetwijfeld zal het onvermogen van Patrick op bepaalde terreinen daar een plek in krijgen. Maar vooral gaan we vertellen over zijn liefde voor muziek, zijn vechtlust waarmee hij uit een diep dal krabbelde, zijn handen die alles kunnen maken wat ze zien.

Het wordt een spannend jaar voor Patrick. Voor het eerst van zijn leven staat hij op een positieve manier in de schijnwerpers. Ik ben blij met het vertrouwen dat hij in de organisatoren van het project en in mij stelt. We gaan er een mooi verhaal van maken.

Meer weten? Klik hier

Zingen voor vrede

En weer ligt het op de loer: mijn neiging tot somberheid, een somberheid die verlamt. Niet omdat de bladeren van de bomen vallen; de herfst is prachtig, ik geniet met volle teugen van de geuren en kleuren. Maar het bombardement van slecht nieuws, aanslagen in Parijs, de strijd in Syrie, Oekraine en Israel, de almaar groeiende stroom vluchtelingen, de machteloosheid van onze leiders, van ons allen, de agressie die onzekerheid en angst bij velen oproept; het maakt me moedeloos.

Literatuur en muziek zijn de reddingsboeien waar ik naar grijp. Ik neurie een melodie, mijn ogen glijden over de boektitels in mijn kast. Ik blader door essaybundels van Willem Jan Otten, Erwin Mortier, Patricia de Martelaere, de verzamelde gedichten van Judith Herzberg en Emily Dickinson. Dan valt mijn oog op een van de laatste publicaties rondom onze niet lang geleden gestorven filosoof des vaderlands: René Gude. Kort voor zijn dood sprak Wim Brands met hem en tekende de gesprekken op. Ik herinner me dat de inhoud me opbeurde toen ik het las; dat woordenmedicijn is wat ik nu nodig heb.

Nog steeds neuriënd lees ik een aantal alinea’s en vind al snel de passage die me bij eerste lezing meteen bij bleef: “We weten eerlijk gezegd allang wat we aan de wereld zouden kunnen veranderen. Het is helemaal niet zoveel en we weten eigenlijk ook wel hoe dat moet. Het enige dat ons in de weg zit is onze stemming.” ….  “Dat wil ik: mijzelf betrappen op gekunstelde somberheid. Zodat je ineens met belangrijke grootschalige processen kunt instemmen. Dan zijn er veel ontwikkelingen die je met rust kunt laten. Je verlamming verdwijnt en je hebt aandacht en energie over om iets aan de soms akelige rafelranden van het leven te doen. Houd je eigen rothumeur in bedwang. “ 

4

Ik word me bewust van de mantra die mijn stembanden al een tijdje herhalen: als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft… Dit lied, uit de traditie van Taizé, zong ik samen met een paar honderd anderen in de Zutphense Walburgiskerk in de vredesweek, afgelopen september. Onder leiding van stemkunstenaar Jan Kortie, zongen we twee uur lang voor vrede. Mantra’s van over de hele wereld, uit verschillende tradities, gebeden, wensen, een zegen. Verbonden door de schemer, de woorden en melodieën, zongen we ons verlangen naar heelheid en vrede de kerk in, Zutphen in, de wereld in. Het was een indrukwekkende avond. Zingen voor vrede, het klinkt naïef, maar op die avond was de verbindende kracht van samen zingen duidelijk voelbaar. Oorlog en zingen gaan niet samen.

Ik weet dat in vroeger tijden –lees mythen en sagen, ridderverhalen en natuurlijk de bijbel – soldaten zingend ten strijde trokken. Maar ik weet zeker dat de liederen verstomden zodra de strijd losbarstte. Zingen en vechten, het gaat niet samen….

“Ik zing niet omdat ik gelukkig ben.
Ik ben gelukkig omdat ik zing.”
(William James)

http://www.zingenvoorvrede.nl             http://www.jankortie.nl

Levenstuinen

Ontdekkingen dicht bij huis; Het gebeurt me steeds vaker: op een steenworp afstand blijken prachtige plekken te zijn. Zo ontdekte ik pas na tien jaar wonen in het oosten van het land de prachtige Staringkoepel aan de Berkel, en pas afgelopen zomer ontdekte ik hoe mooi het gebied bij Lobith en Millingen aan de Rijn is. Zestig kilometer vanaf mijn huis. Het paradijs waarnaar we in de verte kijken ligt vaak vlak voor onze neus.

Een paar weken geleden nam een vriendin mij mee naar een bijzondere plek: De Levenstuinen van het Groot Hontschoten in Teuge. Teuge ligt vlak bij Zutphen, maar ik was er nog nooit geweest. Verbijsterd constateerde ik dat ik al bijna twintig jaar vlakbij een inspirerende en spirituele plek woon, zonder het te weten. Midden tussen de weilanden hebben Charles van de Nieuwegiessen en Hans IJzerman twee hectare mais- en weidegrond ontwikkeld tot meer dan twintig verschillende tuinen, verbonden door een pad, metaforisch voor het levenspad.

foto 3

Wandelend van tuin naar tuin, beginnend bij de tuin van de bevruchting, kan ieder zijn eigen route lopen. Van chaos, naar structuur, van felle kleurtuinen naar wit, van stilte naar warmte, van geuren naar donker, naar licht. Ook de tuin van de dood ontbreekt niet. Er zijn prieeltjes om in uit te rusten of thee te drinken, er is een kapel waar een kaars gebrand kan worden, er is een boedhistische tempel, een plek voor meditatie. Kuntswerken en dichtregels rijzen op in het gras en tussen de bomen en bloemen.

Mijn vriendin en ik slenterden tussen de herfstachtige tinten, onze vingers tikten de spingbalsemien aan, de zaden spatten alle kanten op, onze neuzen roken de nog bloeiende rozen maar ook de weezoete geurtinten van verrotting en schimmel. We lieten ons leiden door onze impulsen, rechts, links, een bocht, op ons gevoel, zoals we ons leven misschien ook wel graag meer zouden leiden. De onrust en zorgen die mijn leven altijd maar weer vullen, vloeiden weg op deze plek. Elke tuin bood zijn eigen energie, ik kon mij voorstellen dat er voor elk moment een geschikte tuin zou zijn.

We hadden maar een paar uur de tijd, maar ik zou hier makkelijk een hele dag kunnen doorbrengen. Mijmerend, schrijvend, mediterend, kijkend, ruikend, wandelend, rustend. Zo nu en dan een versnapering in het gezellige theepaviljoen. De tuin is vanaf November gesloten tot het voorjaar, maar ik weet nu al dat ik in april een dagje levenstuinen ga doen. http://www.levenstuinen.nl

lfoto 4

Orde in de chaos

Mijn tuin kleurt langzaam van groen naar geel, bruin en rood. De warmte waar ik deze zomer enorm van genoten heb trekt geleidelijk uit het huis. Nog even en de kachel kan weer aan.

Moe en ook wat moedeloos ging ik in juli de vakantie maanden in. Ik gaf mijzelf zes weken vrij van mijn computer in de hoop de muisarm die mij al maanden dwars zat te kalmeren. Het mooie weer gaf volop gelegenheid voor wandelen, fietsen en boeken lezen onder de parasol. De televisie bleef de hele zomer uit. Ondanks dat drongen de beelden van verdronken vluchtelingen, volgepakte kampen en treinen, colonnes lopende mensen op snelwegen en spoorbanen, tot mij door. Het was onvermijdelijk, de ellende en de chaos, niemand kon er meer omheen.

Het grote leed, de wereldproblematiek, zodra ik mij verdiep in macroproblemen stort ik in een valkuil die ik, hoewel ik weet dat hij voor mij ligt, toch nog altijd niet zomaar kan vermijden. Dit is mijn valkuil: ik raak verlamd, doe niets aan de grote problemen maar kom ook in mijn eigen bescheiden wereld tot stilstand. In het ergste geval met depressie tot gevolg.

Gelukkig heb ik in de loop der jaren een aantal manieren geleerd om als ik deze bui voel hangen, toch in beweging te blijven. Een daarvan is: OPRUIMEN

Dat is dan ook wat ik deze zomer wekenlang gedaan heb. Kamer voor kamer, kast voor kast, la voor la: spullen tevoorschijn halen, schiften, ordenen. En toen ik eenmaal op gang was volgde ook het schoonmaken en schilderen van al die kamers. Bij talloze voorwerpen vroeg ik mij af waarom ik ze ooit had gekocht, of ik ze nog nodig had en wie er nog iets aan zou hebben. Tot mijn grote geluk bleken er in de omgeving van Zutphen allerlei sites en facebookgroepen waarop je spullen kunt ruilen of weggeven. En tot mijn stomme verbazing bleek voor alles wat ik daar aanbood belangstelling.

Dag in dag uit belden mensen aan voor boeken, spelletjes, een oude gitaar, een mini e-reader, verrekijkers, fotolijstjes en een lampje, in ruil voor kippenvoer, een reep chocola of koffiecupjes. Vaak voor niets. De zak met knuffels ging naar een vluchtelingenproject, de doos met lapjes naar een school. Mijn moedeloosheid maakte plaats voor vrolijkheid en optimisme. Al surfend op het web ontdekte ik steeds meer mooie initiatieven. Ruilen, lenen, helpen, maatjes, minibibliotheken, adviezen. Heel veel goodwill en positieve energie, gewoon bij mij om de hoek.

De chaos is de wereld is een gegeven. Maar mijn huis is inmiddels schoon en fris en een stuk leger. Geen chaos maar orde. Ook weer in mijn hoofd.

Na de vakantie startte ik weer met nieuwe energie. Nog steeds niet genoeg om veel bij te kunnen dragen aan het oplossen van de grote wereldproblemen maar meer dan genoeg om op kleine schaal iets te kunnen bijdragen aan het welzijn van de mensen om mij heen en misschien ook wel aan het welzijn van de vluchtelingen die zonder twijfel binnen niet al te lange tijd ook naar Zutphen zullen komen.

foto